Am

Yngl?n

Mae nifer o wahanol grwpiau ac unigolion wedi dod ynghyd i ymgyrchu o dan y faner Deffro’r Ddraig, ein nod yw herio’r sefyllfa dai bresennol yng Nghymru sy’n fygythiol cymunedau ar draws y wlad. Yr ydym yn cynnwys pobl leol cyffredin pryderu am ddyfodol ein Cymunedau yn yma yng Nghymru, ynghyd â grwpiau ymgyrchu a gwleidyddion.

Ein nod yw:
• Codi ymwybyddiaeth am Gynlluniau Datblygu Lleol a’r effaith y maent yn ei chael ar ein cymunedau lleol.

• Codi ymwybyddiaeth ynghylch y defnydd o amcanestyniadau poblogaeth diffygiol sy’n gyfrifol am lefelau chwyddo o ddatblygiadau tai a difrod di-droi’n ôl ar draws y wlad.

• Dwyn i gof yr holl Cynlluniau Datblygu Lleol a sgrap y defnydd o amcanestyniadau poblogaeth er mwyn sicrhau bod ffigyrau tai yn cael eu dwyn yn unol ag anghenion lleol gwirioneddol.

• Dod yn llais i bobl Cymru.

• Herio diwylliant o ymddygiad annemocrataidd, anfoesol a gwahaniaethol ar bob lefel o lywodraeth.

• Gwarchod a gwella ein cymunedau, ein hamgylchedd a’n hunaniaeth Gymreig.

• Sicrhau bod diwygio’r system gynllunio Cymru i sicrhau ei fod yn hidlo yn hytrach na galluogwr. Er mwyn sicrhau ymgynghori gwirioneddol a datblygu cynaliadwy