Strategaeth is-ranbarthol

Mae gwaith yn parhau i gyfieithu y tabiau yn yr adran hon.

O dan y tab byddwch yn dod o hyd i gasgliad o ymchwil a thystiolaeth a gasglwyd gan y Cyngor y Bobl yng ngogledd Cymru yn ystod cam un o’r ymgyrch Ddraig Deffor’r. Y deunydd hwn ei gasglu rhwng 2008 a 2010 ac yn rhoi golwg gyffredinol am y Gorllewin Sir Gaer Cynllun, sut y cafodd ei rhoi ar waith, a pham y targedau strategaeth a’r tai o fewn ei fod yn fygythiad i’n cymunedau, yr amgylchedd a hunaniaeth.

Er bod y strategaeth wedi cael ei dileu, y tai a gynlluniwyd o fewn ei fod yn dal i gael eu rhoi ar waith drwy ein Cynlluniau Datblygu Lleol yng ngogledd ddwyrain Cymru. Tystiolaeth bellach hefyd ar gael erbyn hyn sy’n dangos sut mae hyn yn fformiwla tai yn ddiffygiol hefyd yn effeithio ar weddill y wlad, gweler Cynlluniau Datblygu Lleol am fwy o wybodaeth.